Velkommen til senior aktiv!

For deg som ønsker en tilrettelagt sosial og aktiv hverdag     

"Senior Aktiv skal være en positiv pådriver som tilrettelegger for at voksne seniorer får et godt felleskap og en delaktig hverdag i samfunnet."

Lenge leve livet!

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Det er mange som bidrar til at Senior Aktiv skal være et levedyktig og godt tilbud til sårbare eldre. Senior Aktiv er finansiert gjennom private midler i en nonprofit stiftelse, eksterne pengegaver og støtte og bidrag fra frivillige. For å kunne nå våre målsetninger om å opprettholde et trygt og godt tilbud er vi avhengig av gode samarbeidspartnere og støttespillere.

Senior Aktiv setter enormt stor pris på all støtte vi mottar og pengegaver går uavkortet til Senior Aktiv aktivitetssenter.

Gaver/Bidrag blir benyttet til innkjøp av aktivitetsutstyr, gjennomføring av aktiviteter i vår regi og drift av aktivitetssenteret på Kjellerberget.

Ønsker du å ta samfunnsansvar og støtte vårt arbeid for sårbare eldre som faller utenfor lovpålagte kommunale tilbud med for eksempel pengegaver, rabatt på utstyr eller annet kontakt oss

Mail: Sølvi Ann Waldeland Aas sa@mail.1.senior-aktiv.no.co

Tlf: 97599373

Follo Fabrikkers Hjelpefond
Follo Fabrikkers Hjelpefond

Follo Fabrikkers Hjelpefond

Viken Fylkeskommune
Viken Fylkeskommune

Viken Fylkeskommune

Ringerikskraft
Ringerikskraft

Ringerikskraft

SpareBankstiftelsen Ringerike
SpareBankstiftelsen Ringerike

SpareBankstiftelsen Ringerike

I.S.C Norsk Salsenter
I.S.C Norsk Salsenter

I.S.C Norsk Salsenter

STIFTELSEN DAM
STIFTELSEN DAM

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam

STIFTELSEN DAM

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam

Hjertesaker - brukere og pårørende

Senior Aktiv skal være en tilrettelegger og en positiv pådriver for voksne seniorer i samfunnet😊

Les mer ...

Hjertesak – skoler, barn og ungdom

Sosialt felleskap på tvers av generasjoner

Les mer ...

Hjertesak - myndigheter og politikere

Senior Aktiv skal være en «samfunnskontakt» som involverer og styrker samhandling

Les mer ...

Leve hele livet

Kvalitetsreformen i Stortingsmeldingen nr 15 «Leve hele livet»

Les mer ...

Bærekraftsmål 17

Bærekraftsmål 17 – samarbeide på tvers gjennom partnerskap og samarbeide for å nå målene. 

Les mer ...

Bærekraftsmål 3

Bærekraftsmål 3 – Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Les mer ...

Om oss

Om oss (mal)

Privat stiftelse vil bidra til å lage bedre dagtilbud for Holes eldre

Da Sølvi Ann Waldeland Aas fra Sundvolden møtte på behovet for dagsentertilbud for eldre i sin nærmeste familie, ble hun klar over at eksisterende tilbud i Hole kommune ikke dekker alle de lokale seniorenes behov.

Waldeland Aas avdekket da et stort behov for tilrettelagt dagtilbud for eldre som er hjemmeboende i kommunen. Spørsmålet hun da stilte seg, var: Hva kan jeg bidra med for å gjøre dagene bedre for de eldre som trenger et dagssenter-/aktivitetssenter. Med et brennende ønske om selv å kunne bidra, startet hun kartleggingen av eksisterende samarbeidsløsninger mellom kommune og private aktører andre steder i landet, samtidig som hun vurderte ulike løsninger som kunne passe inn i sin egen hjemkommune.

”Jeg har i min nærmeste familie fått oppleve hvordan det å være i fysisk aktiv, få impulser og opplevelser i hverdagen gir økt livskvalitet. Det er hva som ble, og er, min drivkraft”, sier en engasjert Waldeland Aas.

Resultatet ble at hun tidligere i år etablerte den private stiftelsen Senior Aktiv, en ideell stiftelse, med det formål å skape en non-profit-virksomhet som skal sikre et verdig kvalitetstilbud for de eldre som er friske nok til å bo hjemme, men som trenger å møte andre mennesker. Med seg inn i stiftelsen, foruten innskuddskapital og personlig engasjement, har hun bred erfaring som gründer og entreprenør. Hun er så langt kjent for å jobbe i kulissene, men når det kom til eldreomsorg, så var motivasjonen stor for selv å stå fram og fronte saken. Hun har også engasjert seg aktivt i reformen – Leve hele livet, en kvalitetsreform som skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjeneste.

Nå har hun startet en dialog med Hole kommune. Målet er, gjennom stiftelsen Senior Aktiv, å skape en plattform og et samlingssted hvor et samarbeid mellom kommunen og privat sektor skal kunne sikre gode tjenester innen denne viktige og forebyggende delen av eldreomsorgen. ”Erfaring og studier viser at et tilrettelagt og kvalitativt godt dagtilbud i form av fysisk aktivitet og sosial omgang for eldre, forebygger sykdom og sosial isolasjon. Det igjen bidrar til å utsette behovet for mer omfattende helsetjenester. Dersom tilbud om dagsenter forhindrer eller utsetter sykehjemsopphold, vil dette være god økonomi for kommunen” sier Waldeland Aas, som i disse dager jobber med å tilrettelegge for et omsorgstilbud med riktig organisering og kompetanse.

«Ønsket å skape et konsept hvor de eldre selv kan være med på å utforme innhold og aktivitetsplan etter egne ønsker - gjerne i samarbeid med pårørende, støttegrupper og frivillige organisasjoner. Her vil det være rom for å komme med forslag til aktiviteter og turer som kan bidra til å gjøre dagene gode. Det skal skapes en trygghet og innhold i hverdagen slik at de eldre kan bo hjemme lengst mulig og pårørende få avlastning. Det vil også bli lagt vekt på gode og næringsrike måltider med mulighet ikke bare til å spise sammen, men også til å bidra på kjøkkenet», forteller Waldeland Aas. Det er i første omgang lagt opp til en kapasitet på 15 personer, med søkeprosess basert på ”førstemann til mølla-prinsippet”.

Det er allerede inngått en intensjonsavtale mellom Senior Aktiv og Cecilie og Tord Laskogen om leie av Tyriheim. ”Tyriheim er både vakkert og velegnet for formålet. Stedet har allerede nødvendige fasiliteter, i tillegg til en fantastisk beliggenhet med flotte naturopplevelser og turstier i umiddelbar nærhet. Vi ønsker i tillegg å kunne tilby organisert trim for større seniorgrupper”, forteller Waldeland Aas. Nå ser hun frem til dialog, samarbeid og nytenkning innenfor området, med kommunen, private aktører og andre interesseorganisasjoner.   

Kontakt oss

975 99 373
Øvre Grøndokkvei 32, 3531 KROKKLEIVA
Orgnr 923 556 109